menu
Cím vagy tranzakció keresése:

Jelenlegi tranzakciók

Loading ...

Fogalomtár

ASIC

Speciális kialakítású csip, ami lehetőleg minél alacsonyabb energiaigény mellett a SHA–256 kulcsot igyekszik minél gyorsabban kiszámolni. A gyártás túlnyomórészt Kínába összpontosult, ahol éppen ennek köszönhetően a Bitcoin kitermelés zöme itt folyik.

BIP32

BIP (Bitcoin Improvement Proposals) – a Bitcoin egyes javításait írja le. A BIP32 protokoll konkrétan egy jelentős változást hozott azzal kapcsolatban, miképp készülnek a Bitcoin címekhez rendelt kulcsok biztonsági mentései. A generált címekhez rendelt kulcsokról ismételten újabb és újabb biztonsági mentések készítésének szükségességét mellőzve, bevezette a Seed fogalmát, amelyből az egyes címek beolvasásra kerülnek. Vagyis, elegendő egyetlen biztonsági mentést készíteni a Seedről.

BIP39

A Seed javítását eredményezte, éspedig olyképp, hogy könnyen megjegyezhető szavakat használt. Kiválasztott és jegyzékben tartott 2000 angol szót, amelyek úgy voltak megválasztva, hogy lehetőleg egyediek legyenek és a kezdőbetűk ne ismétlődjenek.

BIP44

Megadja a sorrendet, amelyikben generálva lehetnek újabb címek BIP32 protokoll alatt. A cél a különböző típusú pénztárcák közti csereszabatosság címgenerálás során.

Bitcoin cím

A cím egy egyedi alfanumerikus jelsor, ami lehetővé teszi a Bitcoin fogadását. Például így néz ki: "1C2McBicWzrNDmDp3VtSaTjkyvbzpVRotE". Felfogható, mint egy változó kóddal egybeírt bankszámlaszám. Számtalan pénztárca minden egyes bejövő utaláshoz újabb címet generál, hogy ezzel meg lehessen különböztetni az egyes ügyleteket, és egyben óvja a felhasználó ügyleti történelmét.

Block

A teljes blokklánc külön Block-okat tartalmaz, amelyek átlagosan 10 percenként jönnek létre. Ez elképzelhető, mint egy 10 percenként megvalósult ügyletekkel teleírt A4-es méretű papírlap. Az egyes Blokkok számozva vannak, hash–függvény van hozzájuk rendelve, és kölcsönösen egymásra utalnak, nehogy valamilyen hamisított Block kerülhessen közéjük.

Blockchain

A Blockchain egy megosztott "könyvelési bejegyzés" bármilyen címen végbement valamennyi ügyletről (blokklánc). Nyilvános, idősorrendbe rendezett. A blokkláncot a Bitcoin hálózat minden egyes felhasználója letölti, tehát valamennyi felhasználó tudja, melyik konkrét címen mennyi Bitcoin van. Amit viszont nem tudhat, az, kié is az a konkrét cím.

BTC

A Bitcoin virtuális pénznem rövidítése.

BTX

A Bitcoin pénznem hivatalos börzei rövidítése.

FIAT pénznem

Központi bankintézet által kibocsátott hagyományos pénznemet jelöl (USD, EUR, HUF stb.)

Hash

Olyan függvény, ami tetszőleges hosszúságú bemenetet egy véges kimenetre képez le. Ez a függvény többnyire táblázatok, vagy adatok gyors összehasonlításához használatos.

Hash rate (hashrate)

A Bitcoin hálózaton belüli fajlagos teljesítőképességet jelöli. Egysége: hash/s (hash–függvények 1 másodpercen belüli száma). Egy átlagos grafikus kártya például 400 MHash/s teljesítőképességet érhet el. A teljes hálózati teljesítőképesség 2016. augusztusához megközelítőleg 1 550 000 THash/s értéket mutatott.

HD portfel

The Hierarchical Deterministic (HD) – Olyan típusú pénztárcák, amelyek a címeket a pénztárca létrehozásakor kigenerált egyetlen Seedből nyerik. Tehát, elegendő csak egy 24 szót tartalmazó biztonsági mentést készíteni, aminek köszönhetően a felhasználó bármikor kinyerheti valamennyi saját Bitcoin címét. 

Nehézség

Újabb Blokkok hálózatba történő kialakításának szabályozására szolgál. Hogyha a hálózat teljes teljesítménye megkétszereződne, a Blokkok kialakítási sebessége szintén megduplázódna, és ez nem kívánatos. A hálózat tehát önmagát szabályozza, és az új Blokk kikeresési nehézségét megduplázza, olymódon, hogy újabb Blokkok megközelítőleg 10 percenként jöjjenek létre.

Pénztárca (wallet)

A Bitcoin hálózattal együtt futó szoftver. Fő feladata Bitcoin fogadása illetve utalása.

Pool (bitcoin pool)

A hálózati kitermelők átláthatatlan tömegére tekintettel, amiből adódóan az új Blokkhoz tartozó hash–függvény időben történő megtalálásának valószínűsége minimális, a kitermelők ún. kitermelő poolokba kezdtek tömörülni, amelyeken belül együttesen, csapatban keresik a megfelelő hash–függvényt. Hogyha a pool valamelyik tagjának sikerül új Bitcoint felfedezni, azt megosztja a többiekkel, az általuk rendelkezésre adott teljesítmény függvényében.

2030 és 2140

A Bitcoin mennyiség túlnyomó része már előreláthatólag 2030–ig ki lesz termelve, de a fennmaradt morzsák felcsipegetése eltart 2140-ig. Azt követően Bitcoin már nem jön létre, és a minerek munkája csak az ügyletekkel járó költségek fedezésére lesz jó. Hogyha a miner talál (elsőként megold) egy újabb Blokkot, jutalékban részesül, és megkapja az általa igazolt ügyletekkel járó költségeket is. 

Satoshi

A Satoshi a Bitcoin legkisebb lehetséges egységét jelenti. A Bitcoin akár 8 tizedeshelyre osztható, 1 Satoshi = 0.00000001 BTC.

Scrypt

A Bitcoin által használatos SHA–256 kulcs helyettesítésére találták ki. A Scrypt kulcsot a Litecoin pénznemnél kezdték használni. Itt az ügyletek fölötti hash–függvény eltérő módon történő számításáról van szó. A Scrypt kulcs számításhoz a memóriát használja, ami a speciális ASIC hardver gyártását túl bonyolulttá tette.

Scrypt-N

A Scrypt kulcshoz hasonlóan, számításhoz itt is a memóriát használja, viszont azt dinamikusan módosítja – de oly módon, hogy az algoritmus számításához nem volt lehetséges megfelelő speciális kialakítású hardvert (ASIC) gyártani.

Seed

Ezek bemeneti szavak, amelyekből Bitcoin címek kerülnek kigenerálásra. Egy modern pénztárcában ezek úgy vannak használva, hogy a felhasználó által mindjárt a legelején rögzítésre kerül 24 szó, amiről a felhasználó biztonsági mentést készít, és ennek köszönhetően, a pénztárca bármikor felújítható. 

SHA-256

Secure Hash Algorithm kifejezés rövidítése. Ez bővített hash–függvény, ami bemeneti adatokból fix hosszúságú kimenetet (lenyomatot) készít. A lenyomatot Ellenőrző összegezés, Fingerprint, hash–függvény megjelölés alatt is emlegetik. Alapvető tulajdonsága, hogy a bemenet egy apró módosítása is nagymértékű változást idéz elő a kimeneten, vagyis lényegében egy teljesen különböző lenyomat készül.

Bányászat (mining)

Ügyletek jóváhagyásakor új Bitcoin keletkezik, illetve kerül forgalomba a Bitcoin hálózaton belül. Az egyes felhasználók ügyleteit ún. kitermelők hitelesítik, és újabb Blokkokat hoznak létre. Akinek elsőként sikerül hash–függvényt összeállítani a megkövetelt nehézségű új blokkhoz, jogosult az új Bitcoin összeg hálózatba történő jóváírására. Ilyen módon új Bitcoin összeget „termel ki“, az ügylettel járó költségekkel együtt.

Volatilita

Azt mutatja, milyen mértékű a pénznem árfolyamának ingadozása. A Bitcoin erősen volatilis, értéke képes egy hét leforgása alatt csökkenni illetve erősödni akár 100 dollárnak megfelelő összeggel is.

Xprivate

Az Xpub-höz hasonlóan, itt is egy se Seedből generált hash–függvényről van szó, viszont az Xpub-bel ellentétben, nem címeket generál, hanem Xpub hash–függvény által generált címekhez rendelt személyes kulcsokat. Az Xprivate biztonsági okokból pénztárcából többnyire hozzáférhetetlen.

Xpub

Seedből generált alapvető hash–függvény. Az Xpub-ből fokozatosan generálódnak az egyes Bitcoin címeky.

X11

A DASH pénznem által használt láncolt hash–függvény számításról van szó. Dacol ASIC hardverrel szemben, viszont a grafikus kártyákkal szemben valamivel kíméletesebb, mint a Scrypt–N kulcs (nem hevíti túl annyira a kártyát).

21 000 000 BTC

Miért csak 21 millió BTC lesz kitermelve?
A hálózat beindítását követően, a jutalék 50 BTC volt, és ez minden 4 év után megfeleződik. 2012 végéhez a 10 perc alatt forgalomba hozott mennyiség 25 BTC-re csökkent, 4 évvel azután pedig, 2016-ban, ismét feleződött 12.5 BTC / 10 perc értékre – ez mindaddig feleződni fog, amíg már nem lesz mit felezni (ami 2140-re jön ki)

Bitcoin arány